มวยไทยกับศิลปะการต่อสู้ชนิดอื่น

ไม่ใช่เพียงแค่มวยไทยที่เป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีชื่อเสียงในระดับโลก แต่ยังมีศิลปะการต่อสู้จากชนชาติอื่นมากมาย แม่ไม้มวยไทยจะได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไร หากต้องเปรียบมวยกับศิลปะการต่อสู้ชนิดอื่น ๆ