ประวัติศาสตร์ของมวยไทย

มวยไทยเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจของชาวไทย ด้วยพัฒนาการที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานดังที่เห็นได้ในหน้าประวัติศาสตร์ไทย มวยไทยเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของภูมิปัญญาและวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมที่งอกเงยเคียงคู่มาพร้อมกับการสร้างชาติไทย ดังที่ได้เห็นในเรื่องเล่าเกี่ยวกับวีรบุรุษผู้สร้างชาติไทยหลายๆ ท่าน ดังต่อไปนี้

นายขนมต้มเป็นหนึ่งในชายหนุ่มที่ถูกกวาดต้อนไปยังพม่าในฐานะเชลยศึกเมื่อครั้งเสียกรุง แต่ต่อมาเชลยศึกผู้นี้กลับสร้างชื่อเสียงให้แก่ชาวไทยจนเป็นที่ประจักษ์จนถึงปัจจุบัน เนื่องด้วยฝีมือแม่ไม้มวยไทยอันเป็นเลิศ จนได้รับการยกย่องว่าคนไทยนี้มีพิษสงร้ายอยู่ทั่วตัวแม้ไม่มีอาวุธใดๆ ติดตัวเลย

การต่อสู้แบบมวยไทยเป็นการต่อสู้พื้นฐานที่นายทหารในสมัยก่อนจะต้องได้รับการฝึกฝน ทหารกองโจรของสมเด็จพระนเรศวรได้รับการยกย่องว่าเป็นกองทหารที่เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้โดยวิชามวยไทย สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงมีกองทหารที่เชี่ยวชาญด้านแม่ไม้มวยไทยโดยเฉพาะ สมเด็จพระเจ้าเสือยังทรงเคยปลอมตัวเป็นสามัญชนเพื่อเข้ามาต่อสู้ในสังเวียนมวยไทยและเอาชนะคู่ต่อสู้ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือได้ถึงสามคน

เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการต่อสู้มวยไทย ผู้ที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมวยไทยจะทราบถึงประเพณีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการชกมวยไทย ตั้งแต่ประเพณีการไหว้ครู กติกาการชก ท่วงท่าลีลาต่างๆ การคาดเชือก เทคนิคการฝึกฝน รวมถึงความแตกต่างของมวยไทยในแต่ละสำนักครูและในแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย

วิวัฒนาการของมวยไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับการผสมผสานทางวัฒนธรรมกับทักษะการต่อสู้ของชนชาติต่างๆ ทั้งจีน เปอร์เซีย พม่า โดยได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เข้ากับสรีระของคนไทยและบริบททางวัฒนธรรมของแต่ละยุคสมัยจวบจนมาถึงปัจจุบัน