การประกวดศิลปะมวยไทย

นอกจากการต่อสู้ที่มีชั้นเชิง และสร้างความรุนแรงระหว่างคู่ต่อสู้ ในวงการมวยไทยยังมีการประกวดประเภทอื่นๆ ที่นำเสนอมุมมองอื่นๆเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้และการใช้แม่ไม้มวยไทยอย่างสร้างสรรค์ ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

มหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมการชกมวยไทย ที่เน้นการแสดงความสวยงามและท่วงท่าลีลาของแม่ไม้มวยไทย โดยมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทยเป็นกิจกรรมประจำปีที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดและแบ่งเกณฑ์การประกวดตามรุ่น อายุและประเภท โดยการประกวดมีทั้งประเภทไหว้ครู การประกวดทักษะมวยไทยเบื้องต้น และการประกวดคีตะมวยไทย หรือแอโรบิคมวยไทย โดยมีสถาบันศิลปะมวยไทย กรมพลศึกษาเป็นผู้จัดการประกวดหลัก

การคิดคะแนนจะคิดตามความสวยงาม ความเหมาะสมของเครื่องแต่งกายความถูกต้องของท่าทางและความสมจริงรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ในการนำมาแสดงด้วย ส่วนในการประกวดคีตะมวยไทย จะต้องคำนึงถึงความถูกต้องด้านการออกกำลังกายแบบแอโรบิก และความพร้อมเพรียงกับดนตรี

ผู้ที่สามารถเข้าประกวดการแข่งขันศิลปะมวยไทยได้มีตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ไม่เกิน 18 ปี บุคคลทั่วไป และมีผู้เข้าประกวดทั้งแบบคู่และแบบประเภททีม

การประกวดมวยไทยเป็นกิจกรรมที่ดีที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของการแข่งขันมวยไทย ที่ไม่ได้เน้นที่การต่อสู้ แต่เป็นการให้ความสำคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นการดึงดูดให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจกีฬาชนิดนี้และออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพมากขึ้น นับเป็นการส่งเสริมการมีความคิดสร้างสรรค์และสร้างความสนุกสนานประทับใจให้กับผู้ชม

ด้วยเหตุนี้เอง การประกวดศิลปะมวยไทยจึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะสงวนและอนุรักษ์มรดกแม่ไม้มวยไทยที่สืบต่อกันมายาวนานหลายชั่วอายุคน และสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาไว้ให้คงอยู่ต่อไป